TikTak August 13, 2023 No Comments

Португалскиот Леб и Сол

Португалскиот Леб и Сол Каде и да се свртиш, каде и да отидеш низ ова оваа планоча ( кованица од планета и плоча, за да не ми замерат рамноземјашите) можеш да забележиш дека почетната матрица секаде е иста – луѓе на одредена територија, обичаи кои се горе се базираат на слични вредности и…. сè што следи потоа […]